Μόνο για θεμελίωση δικαιώματος και όχι για πρόωρη «έξοδο» θα ισχύει η αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Κρυφά σημεία που μπορεί να φέρουν νωρίτερα την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 μέσα από τον περιορισμό...