Στο βορειοανατολικό άκρο του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη υπάρχει η μεγαλύτερη καρστική πηγή της Κρήτης, το «Μάτι» του Αλμυρού ποταμού.  Πρόκειται για την κύρια πηγή εκφόρτισης των υδάτων που κατεισδύουν στον Ψηλορείτη και οδηγούνται εκεί...