Δικαίωμα αίτησης και διεκδίκησης μετεγγραφής αποκτούν οι εισακτέοι με την κατηγορία 5% σοβαρών παθήσεων μετά από τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα δεν έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής οι αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια...