Μερικοί τους αποκαλούν σύγχρονους Ghostbusters. Όχι δεν χρησιμοποιούν λέιζερ και φάκες για να πιάνουν φαντάσματα, είναι ομάδες που έχουν αφοσιωθεί στην έρευνα μεταφυσικών φαινομένων και την επικοινωνία με άγνωστες πνευματικές οντότητες.