Δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα παραίτησης της Διοικήτριας του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Κατερίνας Γατοπούλου, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα η Διοίκηση της 6ης Υγιειονομικής Περιφέρειας – ΥΠΕ, με υπηρεσιακό έγγραφό της την Πέμπτη...