Διατροφικά επιδόματα για τους κατά νόμο δικαιούχους, ύψους 5.950.014,44 ευρώ, θα αποδοθούν στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, μετά από απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι πιστώσεις αφορούν...