Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή της διάσκεψης των προέδρων η πρόεδρος της Βουλής πήρε τον λόγο και ανακοίνωσε ότι ο κανονισμός ορίζει ότι για να παρθεί απόφαση για την ώρα έναρξης της συνεδρίασης της ολομέλειας...