Το όνομα του «ακούστηκε» το προηγούμενο διάστημα έντονα για κάθοδο του στις Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου, ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, όμως ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, διεύψευδε τις πληροφορίες και τις...