Διοικητήριο Πατρών, Αστυνομικό και Δικαστικό Μέγαρα έρχονται από το παρελθόν. Μελέτες υπάρχουν, όπως επίσης, και χώροι, το μεγαλύτερο όμως, εμπόδιο για την ανέγερσή τους φαίνεται πως είναι η ελλιπής χρηματοδότηση. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Γρηγόρης...