Ακόμη ένα Σοβαρό Ατόπημα από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, ένα σοβαρό και μάλιστα υποβολιμαίο ατόπημα που αυτήν την φορά φέρει την υπογραφή του Υποδιοικητή, ο οποίος χωρίς κανένα λόγο και αιτία και μάλιστα αναρμοδίως...