Πτώση καταγράφηκε στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας παρά την δραστική μείωση του κόστους εργασίας, όπως αναφέρει έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την προσαρμογή στις χώρες της ευρωζώνης. Στην έκθεση τονίζεται η ανάγκη προώθησης...