Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανατίθεται, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γιώργου Διδασκάλου, η εκπόνηση και η υλοποίηση του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Η απόφαση ελήφθη ύστερα από...