«Καμπάνα» 774.236 ευρώ, ποσό που με τους τόκους υπερημερίας εκτιμάται ότι αγγίζει τις 880.000, επέβαλε το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας σε βάρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, μετά από αγωγή ιδιωτικής εταιρίας διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων....