Connect with us

ΑΡΘΡΑ

 Ο Νέος Πρόεδρος τής ΚΔ, η Ασφάλεια και η ΔΔΟ

Φοίβος Κλόκκαρης

τού Φοίβου Κλόκκαρη *

Ο Ελληνισμός της Κύπρου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης λόγω τής συνεχιζόμενης επεκτατικής στρατηγικής τής Τουρκίας σε βάρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας(ΚΔ), που υποβοηθήθηκε και από  δικά μας στρατηγικά λάθη.

Μετά  την τουρκική εισβολή στη Κύπρο το  1974 , ο Ελληνισμός διέπραξε  το στρατηγικό λάθος των διακοινοτικών συνομιλιών (ΔΣ) για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ) ,που συντηρείται επι μισό αιώνα και μετέτρεψε το διεθνές έγκλημα τής Τουρκίας σε δικοινοτική διαφορά.Η Τουρκία απενοχοποιήθηκε και εκμεταλλεύθηκε το χρονοβόρο των ΔΣ για να παγιώσει τα τετελεσμένα της εισβολής/ κατοχής, να τουρκοποιήσει/ ισλαμοποιήσει τα κατεχόμενα εδάφη μας και να συνεχίσει τις επεκτατικές δράσεις της σε βάρος τής ΚΔ( ΑΟΖ, ουδετέρα ζώνη, Αμμόχωστος,εποικισμός,  αεροναυτική βάση στα κατεχόμενα, εργαλειοποίηση μετανάστευσης   κ.ά.).Στρατηγικός στόχος της Τουρκίας είναι ο έλεγχος όλης τής Κύπρου.Η Στρατηγική της διαμορφώθηκε  με τον ιερό όρκο της Τουρκικής εθνοσυνέλευσης το 1920  και  με τις εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ / σχέδιο επανάκτησης Κύπρου τη δεκαετία του 1950 . Για την ολοκλήρωση τού στόχου της επέβαλε ώς λύση του κυπριακού τη ΔΔΟ(συγκεκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας δύο κρατών).Σήμερα μετακινήθηκε στη λύση δύο κρατών(συνομοσπονδία δύο κρατών εξαρτημένων από την Τουρκία),Είναι και αυτή  μορφή ΔΔΟ που εξυπηρετεί ακόμα καλύτερα το στόχο της .Στις ΔΣ για λύσηΔΔΟ συμφωνήθηκε όπως το κυπριακό κράτος αφοπλισθεί μετά τη λύση ,προφανώς λόγω έλλειψης στρατηγικής αντίληψης για την ασφάλεια από την ηγεσία μας, η οποία υποτίμησε την αξία τής στρατιωτικής ισχύος(δυνατότητα αυτοάμυνας) και τηνΤουρκική απειλή( επιδίωξη Τουρκίας να αφοπλίσει τηνΚύπρο, όπως και τα νησιά τούΑνατολικού Αιγαίου, για να είναι εύκολη λεία  τής επεκτατικής στρατηγικής της).

Το βασανιστικό ερώτημα που τίθεται είναι πού βαδίζουμε και τι δέον γενέσθαι για να επιβιώσουμε;ΗΤουρκική απειλή μεγεθύνεται συνεχώς στην ημικατεχόμενη πατρίδα μας και η εμμονή μας σε λύση ΔΔΟ στο Κυπριακό θα φέρει νέα δεινά στο τόπο μας .Απαιτείται να αναθεωρήσουμε επειγόντως τις θέσεις μας στον στρατιωτικό/ μεταναστευτικό και πολιτικό/διπλωματικό τομέα, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας και να απεγκλωβιστούμε από τη ΔΔΟ.

Στρατιωτικός/Μεταναστευτικός τομέας : Το μείζον πρόβλημα εθνικής ασφάλειας της ΚΔ είναι η αποδυναμωμένη στρατιωτική ισχύς  της και η αυξανόμενη  τουρκική στρατιωτική επιθετικότητα και   δημογραφική αλλοίωση των ελευθέρων περιοχών,  στις οποίες η Τουρκία προωθεί παράνομα μουσουλμάνους μετανάστες.Οι προτάσεις τού νέου προέδρου της ΚΔ κ.Νίκου Χριστοδουλίδη για την <<Αμυνα και Ασφάλεια>>(26 προτάσεις) και για το  <<μεταναστευτικό>>(45 προτάσεις)είναι προς την ορθή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση του προβλήματος τής  εθνικής ασφάλειας . Απαραίτητη προυπόθεση είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την ταχεία και αποφασιστική υλοποίηση όλων  τών προτάσεων .Να μην παραμείνουν διακηρύξεις ή να υποστούν εκπτώσεις.

Πολιτικός / Διπλωματικός τομέας:Στο κυπριακό παραμείναμε εγκλωβισμένοι επι μισό αιώνα στη λύση ΔΔΟ, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα  τής Βρετανίας για νομιμοποίηση και διαιώνιση  τής παραμονής των Βρετανικών βάσεων και τής Τουρκίας για κατάλυση τής ΚΔ, νομιμοποίηση τής διχοτόμησης και επέκταση του  ελέγχου της σε όλη τη Κύπρο.Με εισήγηση τής Βρετανίας η ΔΔΟ περιλήφθηκε στο ψήφισμα 649/1990 του ΣΑ/ΟΗΕ.Ο νέος πρόεδρος τήςΚΔ, στο πρόγραμμα του για το κυπριακό, έχει ώς στόχο <<…μία λύση χωρίς στρατεύματα κατοχής, ξένες εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα που θα αποκαθιστά την  ενότητα της πατρίδας μας, τού εδάφους της,τού λαού της και των θεσμών της  σε ένα Δικοινοτικό,Διζωνικό,Ομοσπονδιακό κράτος, ένα  κανονικό δημοκρατικό κράτος, εντός τής ΕΕ όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών του,…,θα κατοχυρώνονται και θα τυγχάνουν πλήρους σεβασμού >>.Είναι μεγάλη αντίφαση να υποστηρίζεται ώς λύση κανονικού δημοκρατικού κράτους ηΔΔΟ, η οποία  από τη φύση της παραβιάζει τις αρχές της ενότητας του κράτους και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, με την βίαιη επιβολή  εδαφικών ζωνών εγγυημένων πλειοψηφιών κατοίκων και περιουσιών, που καταπατούν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τής ατομικής ιδιοκτησίας και τής ελεύθερης εγκατάστασης.Παραβιάζει και τη θεμελιώδη αρχή της ασφάλειας.Τής στρατιωτικής ασφάλειας(αφοπλισμός Κυπριακού Κράτους), τής πολιτικής ασφάλειας(ΒΕΤΟ μειοψηφίας, παραβίαση της αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων που οδηγεί σε αδιέξοδα και την ανάγκη εφαρμογής αντιδημοκρατικού μηχανισμού επίλυσης αδιεξόδων, όπως ξένοι δικαστές  κ.α. ) τής δημογραφικής ασφάλειας (παραμονή όλων των εποίκων, 4 βασικές ελευθερίες τηςΕΕ για τους Τούρκους υπήκοους) και τής λειτουργικής/οικονομικής ασφάλειας(κράτος υπερμεγέθες, διχοτομικό, πολύπλοκο ,δυσλειτουργικό ,μη βιώσιμο, με διαρχία αξιωματούχων).Οι κυβερνήσεις τήςΚΔ και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα μας, υιοθέτησαν τηΔΔΟ με τη ψευδαίσθηση ότι επανενώνει τη πατρίδα μας, ενώ αυτή νομιμοποιεί τη διχοτόμηση και επεκτείνει τονΤουρκικό έλεγχο σε όλη τηνΚύπρο μέσω τού ΤΚ κρατιδίου(πλειοψηφία εποίκων,διμερείς συμφωνίες εξάρτησης,δικαίωμα ΒΕΤΟ).Πρός διαπίστωση τής αδυναμίας λειτουργίας τήςΔΔΟ ώς κανονικού δημοκρατικού κράτους , άς επισκεφθούν οι πολιτικοί μας την Βοσνία , που έχει παραλύσει λόγω επιβολής    παρόμοιου πολιτεύματος.

Υπάρχει αδήριτη ανάγκη  να  απορρίψουμε τηΔΔΟ και να επανατοποθετήσουμε τοΚυπριακό στην ορθή βάση του ως θέμα εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης.Να ενισχύσουμε  την αποτρεπτική ικανότητα τής ΚΔ, με την ενδυνάμωση της εθνικής ισχύος της (διπλωματική, πληροφοριακή, στρατιωτική, οικονομική)και κυρίως της στρατιωτικής, προκειμένου να προασπίσουμε τις ελεύθερες περιοχές και να επικεντρώσουμε τον αγώνα μας στην απαίτηση εφαρμογής τής διεθνούς νομιμότητας στη Κύπρο : απομάκρυνση τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων ,διάλυση τής παράνομης«ΤΔΒΚ», επιστροφή προσφύγων, επανενσωμάτωση  κατεχομένων. 

Είναι  ενθαρρυντικό ότι ο νέος πρόεδρος τήςΚΔ , στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του, δίδει   βαρύτητα στην ενίσχυση  τής εθνικής ασφάλειας τήςΚΔ και  περιλαμβάνει αναγκαίες αναθεωρήσεις προς ενδυνάμωση τής  στρατιωτικής ισχύος  και αντιμετώπιση τού μεταναστευτικού προβλήματος.Όμως η εθνική ασφάλεια , υπονομεύεται από τον εγκλωβισμό μας στην υποστήριξη λύσηςΔΔΟ, η οποία επικρέμεται ώς Δαμόκλειος σπάθη επί του Κυπριακού Ελληνισμού.Άν εφαρμοσθεί αυτή η λύση θα  μετατρέψει την Κύπρο σε ανοχύρωτη πολιτεία , θα την οδηγήσει σε τουρκική υποτέλεια και θα παύσει να λειτουργεί ώς σύγχρονη δημοκρατία στήν ΕΕ.Είναι λύση την οποία απέρριψε η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού Ελλήνισμού το 2004 στο δημοψήφισμα για το σχέδιοΑνάν, που ήταν ΔΔΟ.Είναι μεγάλη αντίφαση ,να υποστηρίζεται από τον πρόεδρο τής ΚΔ ,ώς λύση κανονικού δημοκρατικού κράτους ηΔΔΟ, η οποία δεν είναι δυνατό να αποτελεί  κανονικό δημοκρατικό κράτος, για τους λόγους που εκθέσαμε στο παρόν άρθρο.Για να υπάρξει  ελπίδα  να καλλιεργηθούν συνθήκες απεγκλωβισμού μας από τηΔΔΟ, πρέπει ο πρόεδρος μας και τα κόμματα που υποστηρίζουν τηνΔΔΟ, να πεισθούν για αυτή τη μεγάλη αντίφαση   και να αναθεωρήσουν τη θέση τους .Να απαλλαγούμε  από τη ΔΔΟ ,που επέβαλαν η  Τουρκία και Βρετανία, προς εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων  , σε βάρος εκείνων της Κύπρου. 

* αντιστράτηγος ε.α.

Λευκωσία  Μάρτιος 2023

Continue Reading
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Βασίλης Σπανούλης Νέος Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας
ΣΠΟΡ3 ώρες πρίν

Βασίλης Σπανούλης Νέος Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ3 ώρες πρίν

Σοβαρό τροχαίο – Αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή με δύο τραυματίες

ΠΑΤΡΑ: Κατάσταση και Συντήρηση Πολιτιστικών Μνημείων - Ο Αγώνας για την Ανασυγκρότηση του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων και των Συντριβανιών της Πλατείας Γεωργίου
ΖΩΗ3 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Κατάσταση και Συντήρηση Πολιτιστικών Μνημείων – Ο Αγώνας για την Ανασυγκρότηση του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων και των Συντριβανιών της Πλατείας Γεωργίου

Πλαζ
ΖΩΗ5 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Κλειστός χώρος Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων λόγω τεχνικής βλάβης στην Πλαζ

ΠΑΤΡΑ: Ανακαίνιση και Ανάπτυξη του Κολυμβητηρίου της Αγυιάς - Μια Σύγχρονη Υποδομή για τη Δυτική Ελλάδα - ΦΩΤΟ
ΖΩΗ6 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Ανακαίνιση και Ανάπτυξη του Κολυμβητηρίου της Αγυιάς – Μια Σύγχρονη Υποδομή για τη Δυτική Ελλάδα – ΦΩΤΟ

ΠΑΤΡΑ: Συμβασιούχοι Δήμου Πατρέων Διαδηλώνουν έξω από το Δημαρχείο, Ζητώντας Υποστήριξη για την Εργασιακή τους Κατάσταση
ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Συμβασιούχοι Δήμου Πατρέων Διαδηλώνουν έξω από το Δημαρχείο, Ζητώντας Υποστήριξη για την Εργασιακή τους Κατάσταση

ηλεκτρονικη απατη
ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Καταπολεμώντας την Πειρατική Πρόσβαση σε Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο – Οι Χρήστες Στο Στόχαστρο των Αρχών – ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΩΗ7 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Πανικός σε Σχολείο – Λιποθυμία Μαθήτριας στο 5ο Λύκειο

ΠΑΤΡΑ ΤΩΡΑ: Ατύχημα - Τρένο παρασύρει άτομο στην οδό Αθηνών - Σπεύδει ΕΚΑΒ στο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ ΤΩΡΑ: Ατύχημα – Τρένο παρασύρει άτομο στην οδό Αθηνών – Σπεύδει ΕΚΑΒ στο σημείο

ΠΑΤΡΑ: Νέο Επεισόδιο με Χρήστη Ουσιών στην Πλατεία Πίνδου - Αντίδραση των Αρχών για Διατήρηση της Τάξης
ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Νέο Επεισόδιο με Χρήστη Ουσιών και έμποροι ρομά στην Πλατεία Πίνδου

ΠΑΤΡΑ: Ανησυχία για τη Δυσοσμία και την Ανεπαρκή Διαχείριση των Κοπριών Σκύλων στην Περιοχή της Αρόης
ΖΩΗ1 ημέρα πρίν

ΠΑΤΡΑ: Ανησυχία για τη Δυσοσμία και την Ανεπαρκή Διαχείριση των Κοπριών Σκύλων στην Περιοχή της Αρόης

ΠΑΤΡΑ: Αυτοκίνητο Προσκρούει σε Διάζωμα του Ποδηλατόδρομου, Προκαλώντας Τροχαίο Ατύχημα
ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα πρίν

ΠΑΤΡΑ: Αυτοκίνητο Προσκρούει σε Διάζωμα του Ποδηλατόδρομου, Προκαλώντας Τροχαίο Ατύχημα

ΠΑΤΡΑ: Νέο Επεισόδιο με Χρήστη Ουσιών στην Πλατεία Πίνδου - Αντίδραση των Αρχών για Διατήρηση της Τάξης
ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Νέο Επεισόδιο με Χρήστη Ουσιών και έμποροι ρομά στην Πλατεία Πίνδου

Τέσσερα 13χρονα στην Πάτρα βρήκαν πορτοφόλι με 700 ευρώ και το παρέδωσαν στην αστυνομία
ΖΩΗ2 ημέρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Η Αξιέπαινη Συμπεριφορά μιας Υπαλλήλου – Βρήκε πορτοφόλι και το παρέδωσε στην αστυνομία

ΠΑΤΡΑ: Αστυνομική επιχείρηση σε νυχτερινό κλαμπ, λόγω επεισοδίων ξυλοδαρμών εναντίον πελατών
ΕΛΛΑΔΑ3 ημέρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Σοβαρό Επεισόδιο με Χρήση Μαχαιριού – Πανικός σε Κατάστημα ΟΠΑΠ

ΠΑΤΡΑ ΤΩΡΑ: Ατύχημα - Τρένο παρασύρει άτομο στην οδό Αθηνών - Σπεύδει ΕΚΑΒ στο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ ΤΩΡΑ: Ατύχημα – Τρένο παρασύρει άτομο στην οδό Αθηνών – Σπεύδει ΕΚΑΒ στο σημείο

Τραγικός Θάνατος Σε Κρεοπωλείο: Η Άννα και η Ανείπωτη Θλίψη μιας Οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πρίν

Τραγικός Θάνατος Σε Κρεοπωλείο: Η Άννα και η Ανείπωτη Θλίψη μιας Οικογένειας

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Τροχαίο στην συμβολή των οδών Γούναρη και Αγίου Ανδρέου – Επέμβαση της Αστυνομίας

Ασυνήθιστο Φαινόμενο στη Νεάπολη Βόλου: Ψάρια Σπαρταρούν στους Δρόμους μετά από Υπερχείλιση Ποταμού - ΒΙΝΤΕΟ
ΕΛΛΑΔΑ4 ημέρες πρίν

Ασυνήθιστο Φαινόμενο στη Νεάπολη Βόλου: Ψάρια Σπαρταρούν στους Δρόμους μετά από Υπερχείλιση Ποταμού – ΒΙΝΤΕΟ

Έπεσε ελικόπτερο τύπου Α-109 - Έρευνες και Αναζήτηση στην Θαλάσσια Περιοχή Αχλαδίου Εύβοιας
ΕΛΛΑΔΑ4 ημέρες πρίν

Έπεσε ελικόπτερο τύπου Α-109 – Έρευνες και Αναζήτηση στην Θαλάσσια Περιοχή Αχλαδίου Εύβοιας

Καταστροφική Κακοκαιρία Elias: Δραματική Κατάσταση και Επιχείρηση Απεγκλωβισμού στον Βόλο - ΒΙΝΤΕΟ
ΕΛΛΑΔΑ5 ημέρες πρίν

Καταστροφική Κακοκαιρία Elias: Δραματική Κατάσταση και Επιχείρηση Απεγκλωβισμού στον Βόλο – ΒΙΝΤΕΟ

Έκτακτο: Κακοκαιρία «Elias» χτυπάει την Ελλάδα - Σφοδρή χαλαζόπτωση και εκτεταμένη βροχόπτωση στην Αχαΐα - ΒΙΝΤΕΟ
ΖΩΗ1 εβδομάδα πρίν

Έκτακτο: Κακοκαιρία «Elias» χτυπάει την Ελλάδα – Σφοδρή χαλαζόπτωση και εκτεταμένη βροχόπτωση στην Αχαΐα – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Σάκκαρη Κατακτά τον Τίτλο στο Γουαδαλαχάρα: Αψεγάδιαστη Εμφάνιση σε Έναρξη Νέας Εποχής
ΣΠΟΡ1 εβδομάδα πρίν

Η Μαρία Σάκκαρη Κατακτά τον Τίτλο στο Γουαδαλαχάρα: Αψεγάδιαστη Εμφάνιση σε Έναρξη Νέας Εποχής

Τραγικό Εργατικό Δυστύχημα στο Αγρίνιο: Η στιγμή που ο εκσκαφέας χτυπά τον άτυχο 24χρονο εργάτη – Πέθανε σε 4 λεπτά - ΒΙΝΤΕΟ
ΕΛΛΑΔΑ1 εβδομάδα πρίν

Τραγικό Εργατικό Δυστύχημα στο Αγρίνιο: Η στιγμή που ο εκσκαφέας χτυπά τον άτυχο 24χρονο εργάτη – Πέθανε σε 4 λεπτά – ΒΙΝΤΕΟ

Καταστροφικές Πλημμύρες και Σαρωτικές Καταστροφές στη Λάρισα - Με ψάρια να κολυμπούν - ΒΙΝΤΕΟ
ΖΩΗ3 εβδομάδες πρίν

Καταστροφικές Πλημμύρες και Σαρωτικές Καταστροφές στη Λάρισα – Με ψάρια να κολυμπούν – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό Βίντεο Ντοκουμέντο: Επίθεση και Απόπειρα Βιασμού - Αναζητείται ο Υποπτος
ΕΛΛΑΔΑ3 εβδομάδες πρίν

Σοκαριστικό Βίντεο Ντοκουμέντο: Επίθεση και Απόπειρα Βιασμού – Αναζητείται ο Υποπτος

Τραγικό Συμβάν στον Πειραιά: Σύλληψη Καπετάνιου και Πληρώματος του Πλοίου "Blue Horizon" μετά από Θάνατο Επιβάτη - Βίντεο σοκ: Το πλήρωμα έσπρωξε...
ΕΛΛΑΔΑ3 εβδομάδες πρίν

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Blue Horizon: Ο Πατρινός καπετάνιος αντιδρά με έκπληξη και ανησυχία – ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Απειλές και Προκλήσεις σε Αστυνομική Περιπολία στην Κ. Αχαΐα - Συνέλαβαν με τον "Νταή" κατόπιν καταγγελίας - ΒΙΝΤΕΟ
ΕΛΛΑΔΑ1 μήνα πρίν

Απειλές και Προκλήσεις σε Αστυνομική Περιπολία στην Κ. Αχαΐα – Συνέλαβαν με τον “Νταή” κατόπιν καταγγελίας – ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ