Συνδεθείτε μαζί μας

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έτσι θα γίνει το έλος της Αγυιάς – Πέφτουν οι υπογραφές για να ξεκινήσουν τα έργα – ΦΩΤΟ

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο δήμαρχος Πατρέων παρουσίασε τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην προστατευόμενη περιοχή

Το σχέδιο ανάπλασης του Έλους και την τεχνική του περιγραφή παρουσίασε η δημοτική Αρχή της Πάτρας, σε Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στο έλος της Αγυιάς και συγκεκριμένα στο χώρο που είναι τοποθετημένα από τον Δήμο τα όργανα γυμναστικής για όλους τους Πατρινούς.

Η συνέντευξη δόθηκε από το δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ενώ η παρουσίαση του έργου έγινε από την Διευθύντρια Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων, Ελένη Αλεξοπούλου, η οποία έκανε γνωστό, ότι εντός των ημερών, ο Δήμαρχος Πατρέων, θα υπογράψει με τον ανάδοχο την σύμβαση του έργου, για να ξεκινήσουν οι εργασίες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑΣ (εργασιών οικοδομικών, οδοποιίας, πρασίνου)

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση και αξιοποίηση της περιοχής του έλους, εμβαδού περίπου 225 στρ., μετατροπή της περιοχής σε Οικολογικό Πάρκο, το οποίο θα περιβάλλει το έλος.  Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται ήπια αναψυχή με τη δημιουργία μονοπατιών για περίπατο, αθλητισμό και οικολογική ενημέρωση με τη πρόβλεψη ανάλογου εξοπλισμού, όπως παρατηρητήρια, πινακίδες επεξηγήσεων σε κομβικά σημεία, κιόσκια ενημέρωσης κ.λ.π.. Η εν λόγω μελέτη αποτελεί υποέργο με τίτλο «Οικολογικό Πάρκο του έλους» της εγκεκριμένης ενιαίας μελέτης «Ανάπλαση – Αξιοποίηση Περιοχής Camping – έλους Αγυιάς» η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού από τα συμπράττοντα γραφεία «ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε./ΠΑΝΟΣ ΛΕΝΤΖΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΠΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΤΡΑΣ ΕΠΕ/EFAPLAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ/ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ/ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ/ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΕΜΠΑΣ/ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε./ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε».

Η εν λόγω μελέτη επικαιροποιήθηκε από την υπηρεσία μας προκειμένου αφενός να εναρμονιστεί στα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ, αφετέρου δε στα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ήτοι χρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 3.150.000,00€.

Προβλέπονται οι ακόλουθες διαμορφώσεις:

•             Περίπατος οικολογικής ευαισθητοποίησης

•             Περίπατος αναψυχής

•             Ποδηλατοδιαδρομή με τελική επιφάνεια έγχρωμο ασφαλτοτάπητα στο τμήμα εντός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και χωμάτινη για το τμήμα εντός του έλους

•             Αθλητικές Διαδρομές

•             Χώροι αναψυχής (Πικ – νικ κ.λ.π.)

•             Διαμόρφωση χώρου για επανατοποθέτηση υφιστάμενων σε άλλη θέση οργάνων εξωτερικού χώρου και εμπλουτισμός με νέα

•             Τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, τραπεζόπαγκοι, απορριμματοδέκτες, επιδαπέδια φωτιστικά, βρύσες, βάσεις στήριξης ποδηλάτων)

•             Φύτευση κατάλληλων θάμνων και δέντρων

Καθώς και η κατασκευή των ακολούθων κατασκευών:

•             Ξύλινος διάδρομος, ο οποίος θα διασχίζει εγκάρσια το έλος δημιουργώντας μία διαδρομή περιπάτου

•             Hide (παρατηρητήριο μέσα στο έλος)

•             Παρατηρητήρια της άγριας ζωής

•             Κιόσκια με θέσεις θέας του έλους

•             Κιόσκια πληροφόρησης

Η διαμόρφωση του έλους συνίσταται σε έναν δίκτυο διαδρομών, μέσου πλάτος περίπου 3,5 μ. που δημιουργεί έναν Περίπατο οικολογικής ευαισθητοποίησης περιμετρικά στο έλος και Αθλητικές διαδρομές που διασχίζουν την περιοχή.

Κατά μήκος των διαδρομών αυτών θα υπάρχουν κιόσκια με καθιστικά και με υλικό πληροφόρησης για το έλος, παρατηρητήρια της πανίδας, οργανωμένες θέσεις για πικ-νικ.

Για το υποέργο της διαμόρφωσης του Οικολογικού πάρκου του έλους  προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

•             Χωματουργικές εργασίες – εκσκαφές και επιχώσεις

•             Επιστρώσεις εξωτερικού χώρου με διάφορα υλικά, όπως ξύλινα δάπεδα, επιστρώσεις πατημένου χώματος, κλπ

•             Ξύλινες κατασκευές διάφορων τύπων

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση με τα οριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

Οι τιμές των οικοδομικών άρθρων ελήφθησαν βάσει του τιμολογίου των ΝΕΤ ΟΙΚ – έκδοση 3.0 για έργα άνω των 2.000.000€.

Οι τιμές των άρθρων οδοποιϊας βάσει του τιμολογίου των ΝΕΤ ΟΔΟ – έκδοση 3.0 για έργα 1.500.000 έως 5.000.000€.

Οι τιμές των υδραυλικών άρθρων βάσει του τιμολογίου των ΝΕΤ ΥΔΡ – έκδοση 3.0 για έργα 1.500.000 έως 5.000.000€.

Για τις εργασίες έχει ληφθεί υπόψη η Γ΄ 2012 Τιμαριθμική.Η δαπάνη που προβλέπεται να απαιτηθεί για το αντικείμενο της μελέτης είναι 2.536.290,32 € για εργασίες πλέον 608.709,68€ για ΦΠΑ, ήτοι συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 3.150.000,00 €. Το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για την εκτέλεση του έργου θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των πόλεων Πατρέων και Αγρινίου».

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακούς μήνες.

Κώστας Πελετίδης: Είμαστε υπερήφανοι που μπήκαμε μπροστά

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης ανέφερε τα εξής:

«Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα ακούμε τις υποκριτικές δηλώσεις των κυβερνήσεων και των άλλων παραγόντων, που ενοχοποιούν γενικά και αόριστα την επίδραση των ανθρώπων στην φύση, για να συσκοτίσουν τον πραγματικό ένοχο και την αιτία, που είναι το ίδιο το σύστημα, που θυσιάζει τις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος στον βωμό της κερδοφορίας των λίγων.

Η σημερινή μας επίσκεψη στο Έλος της Αγυιάς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για την προστασία και την ανάδειξή του.

Ένας πανέμορφος χώρος στο αστικό περιβάλλον της πόλης μας που παρότι κατά τα άλλα προστατεύεται από τους νόμους, είχε εγκαταλειφθεί στην βρωμιά και τα σκουπίδια από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, περιμένοντας τον επενδυτή, που θα τον εκμεταλλευόταν για τα κέρδη του.

Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που μπήκαμε μπροστά από την εποχή που ήταν επικεφαλής ο αείμνηστος Παναγιώτης Κοσιώνης και με τους αγώνες του λαού της Πάτρας και των πρωτοπόρων δρομέων, όπως ο Φάνης Τσιμιγκάτος μπορέσαμε να αποτρέψουμε την παράδοσή του στα επιχειρηματικά συμφέροντα από τις τότε Δημοτικές Αρχές.

Εμείς, έχοντας προτεραιότητα τις ανάγκες του λαού και την προστασία και ανάδειξη αυτού του χώρου, καθαρίσαμε, ανακατασκευάσαμε υποδομές, διαμορφώσαμε μια μεγάλη έκταση πολλών στρεμμάτων και λειτουργούμε τις δημοτικές παιδικές κατασκηνώσεις. Μια πραγματική όαση για παιδιά μας.

Παράλληλα οι εργαζόμενοί μας, με σκληρή προσπάθεια, ετοίμασαν μελέτη, για την προστασία, ανάπλαση και ανάδειξη του Έλους. Μια δύσκολη προσπάθεια, που παρά την πολύχρονη γραφειοκρατική καθυστέρηση των εγκρίσεων και την χρηματοδότηση, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση, μαζί με την Διευθύντρια Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου μας, Ελένη Αλεξοπούλου, να παρουσιάσουμε το έργο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Είναι σε όλους γνωστό, ότι η Δημοτική Αρχή, από την προηγούμενη θητεία της έχει διαμορφώσει μεγάλους χώρους, όπως το Νότιο Πάρκο και την έκταση στον Κόκκινο Μύλο, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού. Με γραμμή ανυπακοής και ντε φάκτο ενέργειες, σώσαμε τους χώρους από τα νύχια του Υπερταμείου και των δανειστών και τους αποδώσαμε στον λαό, ενώ διεκδικήσαμε και παραχωρήθηκε στον Δήμο το Πλατανόδασος.

Έχουμε επίσης, ανοιχτούς λογαριασμούς από την προηγούμενη κυβέρνηση, τους οποίους πρέπει να κλείσει η σημερινή. Να παραχωρηθεί στον Δήμο για αξιοποίηση ο χώρος του πρώην σκουπιδότοπου στον Ρηγανόκαμπο για να δημιουργήσουμε το Ανατολικό Πάρκο, μια ακόμα κοινόχρηστη έκταση, που δικαιούται ο λαός της Πάτρας.

Παρά τον αγώνα και τις προσπάθειές μας, δεν έχουμε αυταπάτες ότι στο πλαίσιο του σημερινού δρόμου ανάπτυξης, όπου δάση, παραλίες, διαχείριση απορριμμάτων, αποτελούν νέα πεδία επενδύσεων και κερδών, μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και να προστατευθεί το περιβάλλον. Το αντίθετο γίνεται. Καταστρέφουν το περιβάλλον και την ζωή μας, για τα κέρδη των λίγων, με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετεί ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε στην Βουλή, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσία».

Ο λαός μας με τον αγώνα του να βρει την δική του διέξοδο, έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου κριτήριο της κοινωνικής παραγωγής θα είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών».

Διαφήμιση
Σχόλια

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Κορωνοϊός: Και πέμπτο κρούσμα στο νοσοκομείο του Ρίου

Δημοσιεύθηκε

στις

απο

Κοροναϊός

Νοσηλεύεται μια 45χρονη από την Κυπαρισσία

Ακόμη μία γυναίκα από την Κυπαρισσία, ετών 45, εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου του Ρίου με κορωνοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα που κατάγεται από την Αλβανία επέστρεψε στη χώρα μας πριν τρεις μέρες.

Αρχικά εισήχθη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, που είναι νοσοκομείο αναφοράς για τον κορωνοϊό.

Πρόκειται για το πέμπτο κατά σειρά κρούσμα που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αναφοράς, καθώς ήδη παραμένουν στο Νοσοκομείο θετικοί στον ιό, ένας 72χρονος από την Ζάκυνθο, ένας Πατρινός Αλβανικής καταγωγής, ο αιματολογικός ασθενής από την Πάτρα, ενώ διασωληνωμένος στην Εντατική με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται σημαντικά είναι ένας άνδρας από την Βόρειο Ήπειρο.

Συνέχισε να διαβάζεις

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Κορωνοϊός: Συνωστισμός και απόλυτο χάος σε μπιτς μπαρ στην Κάτω Αχαΐα – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Δημοσιεύθηκε

στις

απο

Τη στιγμή που τα εισαγόμενα κρούσματα δημιουργούν κλίμα ανησυχίας, κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι έχουν έναν ακόμη πονοκέφαλο να αντιμετωπίσουν: την ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί στα πανηγύρια και στα μπιτς μπαρ.

Οι εικόνες από το πάρτι που διοργανώθηκε χθες το απόγευμα σε μπιτς μπαρ στην Κάτω Αχαΐα με τους εκατοντάδες νέους, ο ένας πάνω στον άλλον, να “χτυπιούνται” στους ρυθμούς της hip hop αδιαφορώντας για τον υπαρκτό κίνδυνο μετάδοσης του ιού λόγω του συνωστισμού μπορεί να μην θεωρούνται πλέον πρωτόγνωρες, ωστόσο θέτουν για πολλοστή φορά σε συναγερμό την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και τον ΕΟΔΥ.

Επιβεβαιώνουν δε την γενικότερη χαλάρωση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης για την προστασία από τον κορωνοιο και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων.

Στη προκειμένη περίπτωση ο συνωστισμός που βλέπετε στο σχετικό βίντεο προκλήθηκε εξαιτίας της παρουσίας ενός hip hop καλλιτέχνη. Ένα event που διαφημιζόταν εδώ και μέρες από την σελίδα της ίδιας της επιχείρησης στο Instagram. Οι υπεύθυνοι του μπιτς μπαρ ήταν εκείνοι που ανάρτησαν βιντεοσκοπημένο υλικό στα σοσιαλ μίντια για να δείξουν προφανώς ότι το μαγαζί γέμισε ασφυκτικά και οι πελάτες τους πέρασαν καλά ενόψει της επόμενης εκδήλωσης την ερχόμενη Κυριακή. Ούτε μάσκες, ούτε αποστάσεις, ούτε καν συστάσεις από τα μικρόφωνα για να κρατηθούν τα προσχήματα. Όλοι μαζί ένα κουβάρι, φωνάζοντας και τραγουδώντας “δεν υπάρχει ιός” μόνο πάρτι, μαγκιά και αλκοόλ.

Συνέχισε να διαβάζεις

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της

Δημοσιεύθηκε

στις

απο

Στο Κούμανι

Μια γυναίκα, περίπου 42 ετών, εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Δευτέρας, μέσα στο αυτοκίνητο της, στο Κούμανι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες που φτάνουν στο Patrisnews, κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Συνέχισε να διαβάζεις

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δεκάδες δηλητηριασμένα περιστέρια… Λόντου και Σταματίου Βουλγάρεως – ΦΩΤΟ

Δημοσιεύθηκε

στις

απο

Σε μια εικόνα που καθόλου δε μας τιμά, βρέθηκαν απέναντι, την Κυριακή το πρωί, οι κάτοικοι στην συμβολή των οδών Λόντου και Σταματίου Βουλγάρεως, στην πλατεία Βουδ. Δεκάδες περιστέρια, δηλητηριασμένα, στη μέση του δρόμου και στα πεζοδρόμια.

Ο περίοικοι είναι θορυβημένοι από το περιστατικό καθώς δεν γνωρίζουν αν η δηλητηρίαση προήλθε από σιτάρι (σύνηθες στην εξόντωση περιστεριών) ή από άλλου είδους φόλα και γι’ αυτό εφιστούν την προσοχή σε όλους όσους βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους αλλά και να έχουν το νου τους και στα αδέσποτα που κυκλοφορούν στην περιοχή.

Η εικόνα ίσως περιέχει: παπούτσια και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: παπούτσια και υπαίθριες δραστηριότητες

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΚΟΣΜΟΣ3 ώρες πριν

«Black Lives Matter»: Εκτέλεσαν λευκή γυναίκα επειδή τόλμησε να πει «Όλες οι ζωές έχουν σημασία» – ΒΙΝΤΕΟ

Κοροναϊός
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ3 ώρες πριν

Κορωνοϊός: Και πέμπτο κρούσμα στο νοσοκομείο του Ρίου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ4 ώρες πριν

Το τρένο θα περάσει μέσα από το «παλάτι» του Προμηθέα

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες πριν

Κορωνοϊός: Συνωστισμός και απόλυτο χάος σε μπιτς μπαρ στην Κάτω Αχαΐα – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ8 ώρες πριν

Κορωνοϊός: “Πονοκέφαλος” τα πανηγύρια, η χαλάρωση των μέτρων και η αύξηση των κρουσμάτων

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ8 ώρες πριν

Ηλεία: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ8 ώρες πριν

Πάτρα: Δεκάδες δηλητηριασμένα περιστέρια… Λόντου και Σταματίου Βουλγάρεως – ΦΩΤΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ8 ώρες πριν

ΠΑΤΡΑ: “Ξεσκόνισαν” μαγαζιά σε Ρίο, Αγιο Βασίλειο και Ηρώων Πολυτεχνείου την Κυριακή!

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ18 ώρες πριν

Εκτροπή μηχανής στην Ηρώων Πολυτεχνείου – Δύο τραυματίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ1 ημέρα πριν

Κορωνοϊός: ΔΕΙΤΕ γιατί οι επιστήμονες βλέπουν αναζωπύρωση λόγω τουρισμού

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ3 ημέρες πριν

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΡΙΟ: Πάνω από 15 εργαζόμενοι εκτέθηκαν στον ιό! Περιέφεραν ασθενή που νόσησε για 2η φορά… από κλινική σε κλινική

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ4 ημέρες πριν

27χρονη για το νεκρό βρέφος της στην Πλαζ: Με εγκατέλειψαν, το εγκατέλειψα

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πριν

Κορωνοϊός: Προσωρινό λουκέτο σε δύο καφετέριες της Ρήγα Φεραίου

ΖΩΗ4 ημέρες πριν

Πάτρα-Γιώργος Κατσίποδος: Ο σούπερ παππούς επέστρεψε και δίνει χρώμα στους γκρίζους τοίχους των σχολείων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ4 ημέρες πριν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥΣ: Η συμμορία των… 59: Οι πορτοφολάδες που δρούσαν στα μέσα μεταφοράς – Δείτε πώς «ξάφριζαν» τα θύματά τους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ4 ημέρες πριν

«Εφυγε» ο Τάσος Παναγιωτόπουλος -Μία από τις μεγάλες μορφές του Αχαϊκού ποδοσφαίρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ3 ημέρες πριν

Ερέτρια: Αυτός είναι ο 51χρονος δάσκαλος που κατηγορείται για την αποπλάνηση της 14χρονης μαθήτριας – ΦΩΤΟ

ΚΟΣΜΟΣ3 ημέρες πριν

Αγιά Σοφιά: Υπέγραψε το διάταγμα ο Ερντογάν για να γίνει τζαμί – Ευχήθηκε “καλορίζικο”!

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ4 ημέρες πριν

Επιτυχία της Ασφάλειας Πατρών Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις για κλοπές και υποθέσεις μαστροπείας

ΖΩΗ1 ημέρα πριν

Πέθανε ο αστρολόγος Πητ Παπαδάκος- Η τελευταία του ανάρτηση

ΚΟΣΜΟΣ3 ώρες πριν

«Black Lives Matter»: Εκτέλεσαν λευκή γυναίκα επειδή τόλμησε να πει «Όλες οι ζωές έχουν σημασία» – ΒΙΝΤΕΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες πριν

Κορωνοϊός: Συνωστισμός και απόλυτο χάος σε μπιτς μπαρ στην Κάτω Αχαΐα – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 ημέρες πριν

Είμαι στο εργοτάξιο στο Ελληνικό, το γκρεμίζω τούβλο – τούβλο – Γι αυτό μαύρισα

ΚΟΣΜΟΣ4 ημέρες πριν

Νέο βίντεο: Τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ: «Μαμά σ’αγαπώ – Πες στα παιδιά ότι τα αγαπώ – Είμαι νεκρός»

ΚΟΣΜΟΣ6 ημέρες πριν

Βοηθήστε μας να σώσουμε τα μάτια της Marta – Προσπάθησε να φτιάξει καλλυντικά και τυφλώθηκε

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ6 ημέρες πριν

Επίγεια από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας θα περνάει το τρένο- ΒΙΝΤΕΟ

ΚΟΣΜΟΣ1 εβδομάδα πριν

Σιάτλ: Πέθανε η γυναίκα που τη χτύπησε αυτοκίνητο σε διαδήλωση – Σάλος μετά το βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ1 εβδομάδα πριν

Πρωτοφανές: Σεκιουριτάς σε υποκατάστημα του ΔΕΔΔΗΕ έδειρε ηλικιωμένο γιατί δεν τήρησε τα μέτρα για τον κορωνοϊό – ΒΙΝΤΕΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ1 εβδομάδα πριν

Πρόταση Καραμανλή – Έτσι θα περνάει το τρένο από την Πάτρα- Υπογειοποίηση 5,16 χιλιομέτρων – ΒΙΝΤΕΟ

ΖΩΗ1 εβδομάδα πριν

Σοβαρό τροχαίο για την Αμαλία Κωστοπούλου – Στην Αμερική η Τζένη Μπαλατσινού

Facebook Patratora

Διαφήμιση
Διαφήμιση