Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΟΛΑ: Δίνει απαντήσεις στις “αιχμές” και καταθέτει αγωγή κατά της παθολογονατόμου για αναληθές

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΟΛΑ

Σε αγωγή κατά της παθολογοανατόμου για ανακριβές επιστημονικό εύρημα δηλώνει ότι θα προχωρήσει η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε δια του δικηγόρου της, για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου της Ίριδας, του βρέφους  της 34χρονης κατηγορούμενης μητέρας, αναφέρει:

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναφορικά με δημοσιεύματα Μ.Μ.Ε. και τηλεοπτικές εκπομπές, δέον να αναφερθούν τα εξής:

1. Η Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, κα Αγγελική Τσιόλα, προέβη στην ιατροδικαστική διερεύνηση της σορού της Ίριδος, συντάσσοντας προς τούτο την ιατροδικαστική της έκθεση, και αξιολογώντας την έκθεση της αρμόδιας Παθολογοανατόμου, η οποία, όπως εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε, κατέγραψε το ανακριβές εύρημα, καθ’ ομολογίαν της πλέον, της αγενεσίας-υποπλασίας- φλεβόκομβου, το οποίο, ελλείψει και άλλων ευρημάτων, δέσμευσε την αρμόδια Ιατροδικαστή.

2. Η Ιατροδικαστής, κα Αγγελική Τσιόλα, λειτουργώντας απολύτως de lege artis ιατροδικαστικώς, και με ηθική κατεύθυνση, ενημέρωσε τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, για την αναγκαιότητα συνδυαστικής διερεύνησης των τριών (3) θανάτων παιδιών, στην ίδια οικογένεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

3. Στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας, κατέθεσε στην Ανακρίτρια την επιστημονική της άποψη, στηριζόμενη στα ευρήματα της έκθεσης του ορισθέντος, νεότερου, Παθολογοανατόμου, τα οποία εξίσου την δέσμευσαν. Αφού, μάλιστα, έλαβε υπ’ όψιν της την νεότερη κατάθεση του Παθολογοανατόμου, και κληθείσα για νεότερη ένορκη κατάθεση, τοποθετήθηκε επί του περιστατικού της, στηριζόμενη σε επιστημονικό κριτήριο. Ελλείψει ευρημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της ευρωπαϊκής εναρμόνισης, που διδάσκονται και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δύναται να καταγραφεί ως αιτία θανάτου «αδιευκρίνιστος», ελλείψει άλλων ευρημάτων, νεκροψιακών, νεκροτομικών, παθολογοανατομικών, τοξικολογικών και τυχόν άλλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι αποκλειστικό προνόμιο των Εισαγγελικών και ιδίως των Δικαστικών Αρχών, να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν, με στοιχεία της προανάκρισης, την αναζητούμενη αιτία θανάτου. Ο δε Ιατροδικαστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται εν γνώσει του ή εν αγνοία του, για την στοιχειοθέτηση της ζητούμενης ή αναζητούμενης αιτίας θανάτου, ακόμη και όταν αυτή φαντάζει απείρως πιθανή, λόγω του ότι η Ιατροδικαστική Επιστήμη είναι θετική επιστήμη, και πρέπει να στηρίζεται αμιγώς στο τρίπτυχο παρατήρηση-πείραμα-απόδειξη, κι ουχί σε κανόνες αποδείξεως τύπου ηθικής απόδειξης, που αρμόδια να την επιστρατεύουν είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια.

4. Η αρμόδια Ιατροδικαστής, για την νεκροτομική διερεύνηση, αποκλειστικά της σορού της Ίριδος, και όχι και των άλλων δύο (2) παιδιών, που θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να εξεταστούν συνδυαστικά, κατά τη γνώμη μας, δεν ευθύνεται για την τυχόν μη προσήκουσα διερεύνηση της υπόθεσης σε επίπεδο προανάκρισης και ανάκρισης, και ουδόλως δύναται η ίδια να «υποβοηθήσει» τις αρμόδιες Αρχές, διά της κατασκευής ανύπαρκτων, επιστημονικών, στοιχείων και ευρημάτων, εριζόμενων μάλιστα.

Όσο βουβός είναι ενίοτε ο «ασφυκτικός» θάνατος, άλλο τόσο βουβά είναι και τα στοιχεία, στα οποία κάποιοι επιδιώκουν να στηρίξουν, ανεπιτυχώς, το αναζητούμενο αποτέλεσμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για την περαιτέρω «ασφυξία δικαίου», που προκαλείται.

5. Η αρμόδια Ιατροδικαστής, κλήθηκε να καταθέσει ενόρκως σε συμπληρωματική εξέταση, από την αρμόδια κα Ανακρίτρια. Διά του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της, Γιάννη Απατσίδη, αιτήθηκε, την χορήγηση, κατ’ άρθρο 147 Κ.Π.Δ., των ενόρκων καταθέσεων της πρώτης Παθολογοανατόμου, προκειμένου να στραφεί σε βάρος της δικαστικά, για όσα ψεύδη εκείνη φέρεται να κατέθεσε. Η αίτησή της αυτή απορρίφθηκε από την αρμόδια Ανακρίτρια και τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τέτοιου είδους αιτήσεις γίνονται δεκτές, άλλως ο ενδιαφερόμενος παρακωλύεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Κατ’ εντολήν, διά του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της, απευθύνθηκε στην διάδικο της δικογραφίας, εν προκειμένω κατηγορουμένη, νομίμως εκπροσωπούμενη, προκειμένου να λάβει γνώση των συγκεκριμένων ενόρκων βεβαιώσεων, ώστε να ασκήσει για λογαριασμό της Ιατροδικαστού τα νόμιμα δικαιώματά της. Η διάδικος έχει το δικαίωμα, κατά την έμφρονα αντικειμενική κρίση, να χορηγεί αντίγραφα των ζητούμενων εγγράφων, καθόσον αφορούν σε δικά της ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και η επεξεργασία τους γίνεται για νόμιμο σκοπό. Ουδεμία συναλλαγή, συγκάλυψη ή κάλυψη, λοιπόν, έλαβε χώρα, γιατί κάτι τέτοιο δεν λαμβάνει χώρα εν γνώσει των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών.

6. Από την μελέτη και αξιολόγηση των συγκεκριμένων ενόρκων καταθέσεων προκύπτει και τεκμηριώνεται, ότι η αρμόδια πρώτη Παθολογοανατόμος, αφενός κατέγραψε, αρχικώς, αναληθές-ανακριβές επιστημονικό εύρημα, αυτό της αγενεσίας-υποπλασίας φλεβόκομβου, παρασύροντας έτσι την έρευνα σε λανθασμένα μονοπάτια και συμπεράσματα, αφετέρου, στη συνέχεια, μεθόδευσε και κατασκεύασε την αλλαγή της επιστημονικής της άποψης, για την οποία δήθεν ενημέρωσε την αρμόδια Ιατροδικαστή, ενώ από τις επανειλημμένες συνεντεύξεις της στα Μ.Μ.Ε. αποδεικνύεται ότι ψεύδεται. Η κα Αγγελική Τσιόλα θα κινηθεί σε βάρος της δικαστικά, καταθέτοντας εναντίον της, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αγωγή. Από την συνεκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας, θα έπρεπε, όμως, οι αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές να κινηθούν αυτεπαγγέλτως σε βάρος της, κατ’ άρθρο 39 Κ.Π.Δ..

7. Η αρμόδια Ιατροδικαστής, Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών και Ιατροδικαστής του Ελληνικού Κράτους, προβαίνει στην ιατροδικαστική διερεύνηση περιστατικών που χρήζουν διερεύνησης, και καταθέτει ενόρκως, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, στηριζόμενη αμιγώς στα επιστημονικά της ευρήματα, και χωρίς καμία απολύτως διάθεση συγκάλυψης, κάλυψης ή ταύτισης, με οποιονδήποτε κατηγορούμενο ή τον εκάστοτε συνήγορό του, ουδέποτε δε έχει κατηγορηθεί για συγκάλυψη εγκλημάτων. Η ανεύρεση της αλήθειας, και η ορθή απονομή δικαιοσύνης, είναι μία διεργασία ιδιαίτερα σύνθετη επιστημονικά, δεοντολογικά, και νομικά. Ουδείς επιτρέπεται να υποκαθιστά τον φυσικό δικαστή, και ν’ αναγάγει τις συγκεκριμένες υποθέσεις ως κάτι το τόσο προφανές, είτε υπέρ είτε κατά του κατηγορουμένου, τη στιγμή που είναι κάτι πρωτόγνωρο στην παγκόσμια κοινότητα. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, και τα μέσα δεν επιτρέπεται να είναι κίβδηλα.

Αθήνα, 06-02-2023

Η Προϊσταμένη της Ι.Υ. Πατρών
Αγγελική Τσιόλα                                        

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Γιάννης Απατσίδης

Continue Reading
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΤΡΟΧΑΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ12 λεπτά πρίν

Διπλή σύγκρουση στην Πάτρα: Χωρίς τραυματισμούς αλλά με υλικές ζημιές

Επιβαρυμένες παραλίες στην Πάτρα - Αποτελέσματα μετρήσεων του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών
ΕΛΛΑΔΑ28 λεπτά πρίν

Επιβαρυμένες παραλίες στην Πάτρα – Αποτελέσματα μετρήσεων του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών

ΠΑΤΡΑ: Αναβάθμιση και επισκευή της παραλίας του Ρίου από τον δήμο μετά από αίτηση εκπολιτιστικού συλλόγου - ΦΩΤΟ
ΖΩΗ5 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Αναβάθμιση και επισκευή της παραλίας του Ρίου από τον δήμο μετά από αίτηση εκπολιτιστικού συλλόγου – ΦΩΤΟ

Ανακάλυψη νέου ρήγματος σεισμικής δραστηριότητας κοντά στην Αταλάντη
ΕΛΛΑΔΑ5 ώρες πρίν

Ανακάλυψη νέου ρήγματος σεισμικής δραστηριότητας κοντά στην Αταλάντη

ΠΑΤΡΑ: Η Άγνωστη Γενναιοδωρία - Οι διασώστες που σώζουν ζωές - Η ανάρτηση της γιατρού Νατάσας Σολωμού
ΖΩΗ6 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Η Άγνωστη Γενναιοδωρία – Οι διασώστες που σώζουν ζωές – Η ανάρτηση της γιατρού Νατάσας Σολωμού

ΠΑΤΡΑ: Εθελοντική Αιμοδοσία στην Πλατεία Γεωργίου - Μοιραζόμαστε τη ζωή, δίνοντας αίμα
ΥΓΕΙΑ6 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Εθελοντική Αιμοδοσία στην Πλατεία Γεωργίου – Μοιραζόμαστε τη ζωή, δίνοντας αίμα

ΠΑΤΡΑ: Προβλήματα με τα φανάρια στο κέντρο της πόλης - Οδηγοί να είναι προσεκτικοί
ΖΩΗ6 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Προβλήματα με τα φανάρια στο κέντρο της πόλης – Οδηγοί να είναι προσεκτικοί

ΦΩΤΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ6 ώρες πρίν

Εμπρηστικές επιθέσεις στην Πάτρα: Προχωρά η δικαστική έρευνα – Εντοπίζονται στοιχεία και προχωρούν οι ανακρίσεις

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ6 ώρες πρίν

Τραγωδία: Νεαρός δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα

ασθενοφορο
ΕΛΛΑΔΑ6 ώρες πρίν

Δυτ. Ελλάδα: Επείγουσα μεταφορά κοπέλας με αλλεργικό σοκ από το ιχθυοτροφείο

ΠΑΤΡΑ: Καταδίωξη αστυνομίας για ομάδα ανηλίκων ρομά που προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα στην Γυθείου
ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα πρίν

ΠΑΤΡΑ: Καταδίωξη αστυνομίας για ομάδα ανηλίκων ρομά που προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα στην Γυθείου

Κατσαρίδες "επιτίθενται" σε καταστηματάρχες στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου μετά από ψεκασμό στους υπόνομους
ΖΩΗ2 ημέρες πρίν

Κατσαρίδες “επιτίθενται” σε καταστηματάρχες στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου μετά από ψεκασμό στους υπόνομους

ΠΑΤΡΑ: Ο άστεγος στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου - Μια έκκληση για συλλογική αλληλεγγύη και ανθρωπιά
ΖΩΗ1 ημέρα πρίν

ΠΑΤΡΑ: Ο άστεγος στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου – Μια έκκληση για συλλογική αλληλεγγύη και ανθρωπιά

ΠΑΤΡΑ: Αστυνομική επιχείρηση σε νυχτερινό κλαμπ, λόγω επεισοδίων ξυλοδαρμών εναντίον πελατών
ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Ένταση και βία στην πλατεία μπροστά από το γήπεδο της Παναχαϊκής – Ξύλο μεταξύ ατόμων Ρομά ξανά αναστατώνει την περιοχή

ΠΙΣΤΑ
ΣΠΟΡ3 ημέρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Το Ημιτελές όνειρο – Η Διεθνής πίστα αγώνων στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ6 ώρες πρίν

Τραγωδία: Νεαρός δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ15 ώρες πρίν

Τροχαίο ατύχημα στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Πράτσικα στην Πάτρα το απόγευμα της Πέμπτης – Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πρίν

Τραγικός χαμός: Νεαρή γυναίκα και το αγέννητο παιδί της χάνουν τη ζωή τους λόγω καθυστέρησης ασθενοφόρου

Παρουσίαση του νέου προπονητή και στόχοι της ομάδας Προμηθέα Πάτρας για την σεζόν 2023/24
ΣΠΟΡ2 ημέρες πρίν

Παρουσίαση του νέου προπονητή και στόχοι της ομάδας Προμηθέα Πάτρας για την σεζόν 2023/24

Κινέζοι επιστήμονες ξεκινούν τη βαθύτερη γεώτρηση που έγινε ποτέ στην Κίνα - Στόχος τα 10.000 μέτρα σε βάθος
ΚΟΣΜΟΣ6 ημέρες πρίν

Κινέζοι επιστήμονες ξεκινούν τη βαθύτερη γεώτρηση που έγινε ποτέ στην Κίνα – Στόχος τα 10.000 μέτρα σε βάθος

Ένταση σε αγώνα βόλεϊ στην Πάτρα: Διακόπηκε προσωρινά λόγω άσεμνης χειρονομίας παίκτη προς την κερκίδα - ΒΙΝΤΕΟ
ΣΠΟΡ1 εβδομάδα πρίν

Πειθαρχική Επιτροπή ΕΣΠΕΠ: Ποινές για τα επεισόδια στον 3ο τελικό των play-offs της Β’ Εθνικής Ανδρών, Ερμής-Πάτρα Βόλεϊ

Προκαλούνται αντιδράσεις από βίντεο ταβέρνας - Ψάρια τηγανίζονται ζωντανά
ΕΛΛΑΔΑ2 εβδομάδες πρίν

Προκαλούνται αντιδράσεις από βίντεο ταβέρνας – Ψάρια τηγανίζονται ζωντανά – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Νίκος Δούρος: Εντυπωσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ετικέτα»
ΖΩΗ2 εβδομάδες πρίν

Νίκος Δούρος: Εντυπωσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ετικέτα»

Η ανεπανάληπτη πορεία του Κώστα Δαβουρλή: Ένας θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου που ζει αιώνια στις καρδιές μας
ΣΠΟΡ2 εβδομάδες πρίν

Η ανεπανάληπτη πορεία του Κώστα Δαβουρλή: Ένας θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου που ζει αιώνια στις καρδιές μας – ΒΙΝΤΕΟ

Ζαχαροπλαστείο δημιουργεί τούρτες με το σήμα των κομμάτων: Μια γλυκιά γεύση πολιτικής στην Ελλάδα - ΒΙΝΤΕΟ
ΖΩΗ3 εβδομάδες πρίν

Ζαχαροπλαστείο δημιουργεί τούρτες με το σήμα των κομμάτων: Μια γλυκιά γεύση πολιτικής στην Ελλάδα – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά σε συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου και του Γιώργου Κακοσαίου - Απρόοπτο περιστατικό διακόπτει την εμφάνιση - ΒΙΝΤΕΟ
ΖΩΗ3 εβδομάδες πρίν

Φωτιά σε συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου και του Γιώργου Κακοσαίου – Απρόοπτο περιστατικό διακόπτει την εμφάνιση – ΒΙΝΤΕΟ

Καταστροφικές πλημμύρες στην Ιταλία: Εκτεταμένες ζημιές στις περιφέρειες Εμίλια Ρομάνια και Μάρκε
ΚΟΣΜΟΣ3 εβδομάδες πρίν

Καταστροφικές πλημμύρες στην Ιταλία: Εκτεταμένες ζημιές στις περιφέρειες Εμίλια Ρομάνια και Μάρκε

Αφίξη Νέων Αεροσκαφών: Σημαντικό Ορόσημο για τη Δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου της Πολεμικής Αεροπορίας - ΒΙΝΤΕΟ
ΕΛΛΑΔΑ3 εβδομάδες πρίν

Αφίξη Νέων Αεροσκαφών: Σημαντικό Ορόσημο για τη Δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου της Πολεμικής Αεροπορίας – ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ