Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΟΛΑ: Δίνει απαντήσεις στις “αιχμές” και καταθέτει αγωγή κατά της παθολογονατόμου για αναληθές

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΟΛΑ

Σε αγωγή κατά της παθολογοανατόμου για ανακριβές επιστημονικό εύρημα δηλώνει ότι θα προχωρήσει η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε δια του δικηγόρου της, για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου της Ίριδας, του βρέφους  της 34χρονης κατηγορούμενης μητέρας, αναφέρει:

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναφορικά με δημοσιεύματα Μ.Μ.Ε. και τηλεοπτικές εκπομπές, δέον να αναφερθούν τα εξής:

1. Η Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, κα Αγγελική Τσιόλα, προέβη στην ιατροδικαστική διερεύνηση της σορού της Ίριδος, συντάσσοντας προς τούτο την ιατροδικαστική της έκθεση, και αξιολογώντας την έκθεση της αρμόδιας Παθολογοανατόμου, η οποία, όπως εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε, κατέγραψε το ανακριβές εύρημα, καθ’ ομολογίαν της πλέον, της αγενεσίας-υποπλασίας- φλεβόκομβου, το οποίο, ελλείψει και άλλων ευρημάτων, δέσμευσε την αρμόδια Ιατροδικαστή.

2. Η Ιατροδικαστής, κα Αγγελική Τσιόλα, λειτουργώντας απολύτως de lege artis ιατροδικαστικώς, και με ηθική κατεύθυνση, ενημέρωσε τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, για την αναγκαιότητα συνδυαστικής διερεύνησης των τριών (3) θανάτων παιδιών, στην ίδια οικογένεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

3. Στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας, κατέθεσε στην Ανακρίτρια την επιστημονική της άποψη, στηριζόμενη στα ευρήματα της έκθεσης του ορισθέντος, νεότερου, Παθολογοανατόμου, τα οποία εξίσου την δέσμευσαν. Αφού, μάλιστα, έλαβε υπ’ όψιν της την νεότερη κατάθεση του Παθολογοανατόμου, και κληθείσα για νεότερη ένορκη κατάθεση, τοποθετήθηκε επί του περιστατικού της, στηριζόμενη σε επιστημονικό κριτήριο. Ελλείψει ευρημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της ευρωπαϊκής εναρμόνισης, που διδάσκονται και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δύναται να καταγραφεί ως αιτία θανάτου «αδιευκρίνιστος», ελλείψει άλλων ευρημάτων, νεκροψιακών, νεκροτομικών, παθολογοανατομικών, τοξικολογικών και τυχόν άλλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι αποκλειστικό προνόμιο των Εισαγγελικών και ιδίως των Δικαστικών Αρχών, να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν, με στοιχεία της προανάκρισης, την αναζητούμενη αιτία θανάτου. Ο δε Ιατροδικαστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται εν γνώσει του ή εν αγνοία του, για την στοιχειοθέτηση της ζητούμενης ή αναζητούμενης αιτίας θανάτου, ακόμη και όταν αυτή φαντάζει απείρως πιθανή, λόγω του ότι η Ιατροδικαστική Επιστήμη είναι θετική επιστήμη, και πρέπει να στηρίζεται αμιγώς στο τρίπτυχο παρατήρηση-πείραμα-απόδειξη, κι ουχί σε κανόνες αποδείξεως τύπου ηθικής απόδειξης, που αρμόδια να την επιστρατεύουν είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια.

4. Η αρμόδια Ιατροδικαστής, για την νεκροτομική διερεύνηση, αποκλειστικά της σορού της Ίριδος, και όχι και των άλλων δύο (2) παιδιών, που θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να εξεταστούν συνδυαστικά, κατά τη γνώμη μας, δεν ευθύνεται για την τυχόν μη προσήκουσα διερεύνηση της υπόθεσης σε επίπεδο προανάκρισης και ανάκρισης, και ουδόλως δύναται η ίδια να «υποβοηθήσει» τις αρμόδιες Αρχές, διά της κατασκευής ανύπαρκτων, επιστημονικών, στοιχείων και ευρημάτων, εριζόμενων μάλιστα.

Όσο βουβός είναι ενίοτε ο «ασφυκτικός» θάνατος, άλλο τόσο βουβά είναι και τα στοιχεία, στα οποία κάποιοι επιδιώκουν να στηρίξουν, ανεπιτυχώς, το αναζητούμενο αποτέλεσμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για την περαιτέρω «ασφυξία δικαίου», που προκαλείται.

5. Η αρμόδια Ιατροδικαστής, κλήθηκε να καταθέσει ενόρκως σε συμπληρωματική εξέταση, από την αρμόδια κα Ανακρίτρια. Διά του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της, Γιάννη Απατσίδη, αιτήθηκε, την χορήγηση, κατ’ άρθρο 147 Κ.Π.Δ., των ενόρκων καταθέσεων της πρώτης Παθολογοανατόμου, προκειμένου να στραφεί σε βάρος της δικαστικά, για όσα ψεύδη εκείνη φέρεται να κατέθεσε. Η αίτησή της αυτή απορρίφθηκε από την αρμόδια Ανακρίτρια και τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τέτοιου είδους αιτήσεις γίνονται δεκτές, άλλως ο ενδιαφερόμενος παρακωλύεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Κατ’ εντολήν, διά του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της, απευθύνθηκε στην διάδικο της δικογραφίας, εν προκειμένω κατηγορουμένη, νομίμως εκπροσωπούμενη, προκειμένου να λάβει γνώση των συγκεκριμένων ενόρκων βεβαιώσεων, ώστε να ασκήσει για λογαριασμό της Ιατροδικαστού τα νόμιμα δικαιώματά της. Η διάδικος έχει το δικαίωμα, κατά την έμφρονα αντικειμενική κρίση, να χορηγεί αντίγραφα των ζητούμενων εγγράφων, καθόσον αφορούν σε δικά της ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και η επεξεργασία τους γίνεται για νόμιμο σκοπό. Ουδεμία συναλλαγή, συγκάλυψη ή κάλυψη, λοιπόν, έλαβε χώρα, γιατί κάτι τέτοιο δεν λαμβάνει χώρα εν γνώσει των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών.

6. Από την μελέτη και αξιολόγηση των συγκεκριμένων ενόρκων καταθέσεων προκύπτει και τεκμηριώνεται, ότι η αρμόδια πρώτη Παθολογοανατόμος, αφενός κατέγραψε, αρχικώς, αναληθές-ανακριβές επιστημονικό εύρημα, αυτό της αγενεσίας-υποπλασίας φλεβόκομβου, παρασύροντας έτσι την έρευνα σε λανθασμένα μονοπάτια και συμπεράσματα, αφετέρου, στη συνέχεια, μεθόδευσε και κατασκεύασε την αλλαγή της επιστημονικής της άποψης, για την οποία δήθεν ενημέρωσε την αρμόδια Ιατροδικαστή, ενώ από τις επανειλημμένες συνεντεύξεις της στα Μ.Μ.Ε. αποδεικνύεται ότι ψεύδεται. Η κα Αγγελική Τσιόλα θα κινηθεί σε βάρος της δικαστικά, καταθέτοντας εναντίον της, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αγωγή. Από την συνεκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας, θα έπρεπε, όμως, οι αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές να κινηθούν αυτεπαγγέλτως σε βάρος της, κατ’ άρθρο 39 Κ.Π.Δ..

7. Η αρμόδια Ιατροδικαστής, Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών και Ιατροδικαστής του Ελληνικού Κράτους, προβαίνει στην ιατροδικαστική διερεύνηση περιστατικών που χρήζουν διερεύνησης, και καταθέτει ενόρκως, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, στηριζόμενη αμιγώς στα επιστημονικά της ευρήματα, και χωρίς καμία απολύτως διάθεση συγκάλυψης, κάλυψης ή ταύτισης, με οποιονδήποτε κατηγορούμενο ή τον εκάστοτε συνήγορό του, ουδέποτε δε έχει κατηγορηθεί για συγκάλυψη εγκλημάτων. Η ανεύρεση της αλήθειας, και η ορθή απονομή δικαιοσύνης, είναι μία διεργασία ιδιαίτερα σύνθετη επιστημονικά, δεοντολογικά, και νομικά. Ουδείς επιτρέπεται να υποκαθιστά τον φυσικό δικαστή, και ν’ αναγάγει τις συγκεκριμένες υποθέσεις ως κάτι το τόσο προφανές, είτε υπέρ είτε κατά του κατηγορουμένου, τη στιγμή που είναι κάτι πρωτόγνωρο στην παγκόσμια κοινότητα. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, και τα μέσα δεν επιτρέπεται να είναι κίβδηλα.

Αθήνα, 06-02-2023

Η Προϊσταμένη της Ι.Υ. Πατρών
Αγγελική Τσιόλα                                        

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Γιάννης Απατσίδης

Continue Reading
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΤΡΟΧΑΙΟ
ΖΩΗ14 ώρες πρίν

Συγκρουση Δύο Οχημάτων Στη Μίνι Περιμετρική Πάτρας

Λασποβροχές και περιορισμένη ορατότητα λόγω σκόνης στην Δυτική Ελλάδα, με βελτίωση αύριο
ΕΛΛΑΔΑ14 ώρες πρίν

Λασποβροχές και περιορισμένη ορατότητα λόγω σκόνης στην Δυτική Ελλάδα, με βελτίωση αύριο

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
ΖΩΗ15 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Άνδρας απείλησε να πέσει από πολυκατοικία στην Αγυιά – Μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΖΩΗ15 ώρες πρίν

ΠΑΤΡΑ: Γνωστός Πατρινός Αντιεξουσιαστής Συνελήφθη για Συμμετοχή στην Τρομοκρατική Ομάδα “Σύμπραξη Εκδίκησης”

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΖΩΗ1 ημέρα πρίν

Τροχαίο ατύχημα στην οδό Πανεπιστημίου στην Πάτρα – ΦΩΤΟ

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΖΩΗ1 ημέρα πρίν

ΠΑΤΡΑ-Τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων: Γυναίκα τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με νταλίκα

Ο Οδοντωτός της H Hellenic Train επανέρχεται σε λειτουργία, 1/7/2023!
ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πρίν

Κάτοικοι Διακοπτού και Καλαβρύτων απαιτούν επαναλειτουργία Οδοντωτού: Ανησυχία για οικονομική ζημιά και ασφάλεια γραμμής

ΠΑΤΡΑ-Ο κίνδυνος των άτυπων μίνι χωματερών: Πυρκαγιές απειλούν τις περιοχές της Οβρυάς, Εγλυκάδας και Βραχνέικων
ΖΩΗ2 ημέρες πρίν

ΠΑΤΡΑ-Ο κίνδυνος των άτυπων μίνι χωματερών: Πυρκαγιές απειλούν τις περιοχές της Οβρυάς, Εγλυκάδας και Βραχνέικων

Αναταραχή στο 3ο Δημοτικό Πάτρας: Βάνδαλοι Καταστρέφουν το Σχολείο κατά το Σαββατοκύριακο
ΖΩΗ2 ημέρες πρίν

Αναταραχή στο 3ο Δημοτικό Πάτρας: Βάνδαλοι Καταστρέφουν το Σχολείο

Σοκαριστικό Βίντεο Ντοκουμέντο: Επίθεση και Απόπειρα Βιασμού - Αναζητείται ο Υποπτος
ΖΩΗ2 ημέρες πρίν

ΠΑΤΡΑ-Περιστατικό Ενδοοικογενειακής Βίας στην Πλατεία Βουδ: Η Αστυνομία Επέμβει για την Προστασία του Πατέρα και της Οικογένειας

Πυρκαγιά Σε Αεροσκάφος της Japan Airlines στο Τόκιο: Επιχείρηση Κατάσβεσης Σε Εξέλιξη - ΒΙΝΤΕΟ
ΚΟΣΜΟΣ4 μήνες πρίν

Πυρκαγιά Σε Αεροσκάφος της Japan Airlines στο Τόκιο: Επιχείρηση Κατάσβεσης Σε Εξέλιξη – ΒΙΝΤΕΟ

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: Νορβηγικό κρουαζιερόπλοιο χτυπάται από τεράστια κύματα - Οι Επιβάτες πανικοβλημένοι σε καταιγιδικές συνθήκες
ΚΟΣΜΟΣ4 μήνες πρίν

ΒΙΝΤΕΟ: Νορβηγικό κρουαζιερόπλοιο χτυπάται από τεράστια κύματα – Οι Επιβάτες πανικοβλημένοι σε καταιγιδικές συνθήκες

Αλιγάτορας μπαίνει σε εμπορικό κέντρο της Φλόριντα - ΒΙΝΤΕΟ
ΚΟΣΜΟΣ4 μήνες πρίν

Αλιγάτορας μπαίνει σε εμπορικό κέντρο της Φλόριντα – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό περιστατικό στα διόδια του Αιγίου: Τρεις άνδρες επιχείρησαν να απαγάγουν γυναίκα - ΒΙΝΤΕΟ
ΖΩΗ4 μήνες πρίν

Σοκαριστικό περιστατικό στα διόδια του Αιγίου: Τρεις άνδρες επιχείρησαν να απαγάγουν γυναίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ στη Φλόριντα: αριστούχος 13χρονος δολοφόνησε την μητέρα του κατά τη διάρκεια του ύπνου - Αποκαλυπτικά πλάνα - ΒΙΝΤΕΟ
ΚΟΣΜΟΣ5 μήνες πρίν

Σοκ στη Φλόριντα: αριστούχος 13χρονος δολοφόνησε την μητέρα του κατά τη διάρκεια του ύπνου – Αποκαλυπτικά πλάνα – ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ συγκλόνισε τις Φιλιππίνες - ΒΙΝΤΕΟ
ΚΟΣΜΟΣ5 μήνες πρίν

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ συγκλόνισε τις Φιλιππίνες – ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΑ
ΖΩΗ5 μήνες πρίν

ΠΑΤΡΑ Παιδιά-θύτες: Μια μάστιγα που πρέπει να αντιμετωπιστεί – ΒΙΝΤΕΟ

Τζουλιάνι Νίτα
ΕΛΛΑΔΑ5 μήνες πρίν

ΠΑΤΡΑ-Η υπόθεση του Τζουλιάνι Νίτα: Μια περίεργη ιστορία με πολλά ερωτήματα

Πέτρος Κουσουλός
ΕΛΛΑΔΑ5 μήνες πρίν

Ο Δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός στο επίκεντρο επεισοδίου στα δικαστήρια: Κατηγορίες, αντιδράσεις και μήνυση από την Ρούλα Πισπιρίγκου

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Σοκ στους θεατές από τον σοβαρό τραυματισμό ακροβάτη σε τσίρκο - ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
ΕΛΛΑΔΑ6 μήνες πρίν

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Σοκ στους θεατές από τον σοβαρό τραυματισμό ακροβάτη σε τσίρκο – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ